1 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Vårt sätt att arbeta.

Villa & Skorsten AB är ett hantverksföretag som skiljer sig från mängden.

Engagemang är det som gör oss bättre.

Vår filosofi

En kund som beställer ett arbete av Villa & Skorsten AB kan förvänta sig att, vi kommer på utsatt tid, vi utför arbetet med största noggrannhet och till vårat förfogande har vi marknadens bästa utrustning inom varje område.

Vi som arbetar på Villa & Skorsten är stolta över att vara en del av ett nytänkande företag.

Det är en självklarhet att vi ska vara ledande inom vårat område, att vi inte bara göra ett professionellt arbete utan att vi gör det är lilla extra, så som att städa upp efter oss, att vi är artiga mot kunden och är medvetna att det är tack vare kunden vi har ett arbete.

Vi behandlar både kunder och medarbetare med respekt. Hudfärg, kön eller etnicitet saknar helt betydelse i vårat samarbete med människor.

Villa & Skorsten AB har för självklarhet att följa lagar och regler.

I händelse av att vi skulle göra fel, är det vårat ansvar att inom rimlig tid och minsta möjliga besvär för kunden åtgärda felet.

Den personliga säkerheten för våra anställda är av högsta betydelse, därför använder vi alltid nödvändig säkerhetsutrustning i vårat arbete.

Vår filosofi är att bemöta andra som vi själva vill bli bemötta.

Kort och gott, som kund hos oss kan du förvänta dig att bli nöjd.

Vi gör det krångliga enkelt

Så väl kaminer, skorstenar som taksäkerhetsprodukter omfattas idag av ett snårigt regelverk.

Det är inte bara att installera en kamin

En nyinstallerad kamin måste vara miljögodkänd och CE märkt. Installationen måste anmälas och få godkänt av kommunen innan det påbörjas.

Det är du som fastighetsägare som måste ta fram en kontrollplan för vad som skall efterkontrolleras. Detta innebär att du måste sätta dig in i vilka lagar och regler som gäller.

Installationen måste vara fackmannamässigt utförd och skall efter besiktas av sakkunnig.

Kommunen skall därefter ge slutbesked innan du får börja elda.

Regelverket omfattas också av att det måste finnas typgodkända taksäkerhetsprodukter, rätt avstånd till brännbart material, rätt storlek på golvskydd. Olika eldstäder har också olika krav på skorstenen. Det är mycket att tänka på.

Men

När du är kund hos oss behöver du bara tänka på en sak ” hur vill du att det skall se ut när det är klart

Vi hjälper dig med allt från ansökan hos kammun och hela vägen till slutbesiktning.

Så här går det till

Vi börjar med ett kostnadsfritt hembesök.

Vi går igenom hur du vill ha det.

Du får fasta priser och en ungefärlig tid för utförandet.

Vi erbjuder förmånliga finansieringar.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:


Kontakta oss

Villa & Skorsten AB
Kvarnbackaö 4

711 72  Vedevåg

Vägbeskrivning här>

Mail:  epost@villaochskorsten.se