1 5 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Taksäkerhetsprodukter

Det ställs högre och högre krav på ägare till villor och andra fastigheter när det gäller skyddsanordningar på tak.

Som fastighetsägare är det du som kan bli ansvarig om någon skadar sig uppe på ditt tak så länge du inte har rätt taksäkerhetsprodukter.

Vi har kunskapen om vad Boverket ställer för krav idag. Olika krav gäller för olika hus och olika tak bl.a. fasadhöjd, taklutning mm.

Vi har rätt produkter och kunskap om hur montaget skall ske.

Skyddsanordningar som omfattas av byggreglerna är takstegar, fasadstegar, skorstensstegar, takbryggor, ståplattor, skyddsräcke vid taklucka, glidskydd, snörasskydd, fästögglor mm.

Många produkter som säljs på marknaden är inte typgodkända och kommer därför inte att godkännas av sotaren även om konstruktionen i sig skulle vara säker.

Regelverket kan vara snårigt och ibland kännas onödigt. Dock finns reglerna för allas säkerhet och att skydda dig som fastighetsägare från ansvar.

Vi både säljer och monterar.

Vi gör kostnadsfria hembesök inom vårat arbetsområde, du får fast pris och en ungefärlig tid för utförandet.

ROT-avdraget betalar upp till halva arbetskostnaden.

Intresseanmälan

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev:


Kontakta oss

Villa & Skorsten AB
Kvarnbackaö 4

711 72  Vedevåg

Vägbeskrivning här>

Mail:  epost@villaochskorsten.se